Gure hezitzaileakJesusen Lagundiaren helburu nagusia eta funtsa pertsonaren hazkunde globala da, aukerara eta balioekiko konpromisora bultzatzen duena. Jesusen Lagundiarentzat, heztea, ezagutzak transmititzeaz gain, esperientzia pertsonala ahalbidetzea ere bada, ekintzak sortzen dituzten jarrerak eraginda. Horixe da gure hezitzaileen oinarrizko helburua. Helburu hori betetzeko, beharrezkoa da gizakiaren prestakuntza osoa eta sakona eta bikaintasuna lortzen saiatzen den hezkuntza-prozesua; gainditzeko ahalegina norberaren potentzialtasunak garatzeko, arlo intelektuala eta akademikoa, espirituala eta harremanena, artistikoa eta psikomotorra, eta pertsona aberasten duen guztia uztartzen duena. Helburua giza bikaintasuna lortzea da eta horren eredua Jesukristoren Ebanjelioa da. Gizakundearen errealitatea eta misterioa islatzen dituen eta pertsona guztien duintasuna eta sorkuntza osoaren santutasuna kontuan hartzen dituen bikaintasuna. Hezkuntza jesuitak, helburua benetan betetzen badu, erabateko eraldaketa bideratu behar du; ez soilik modu arruntean jarduteko eta pentsatzeko moduarena, baizik bizitza ulertzeko moduarena. Gizon eta emakume aditu, kontziente eta konpasibo gisa, fedearekiko eta justiziarekiko konpromisoa gauzatzen “onura handiena” bilatzen dutenak, gizakien bizi-kalitatea hobetzeko eta bereziki Jainkoaren txiroenak, zapalduta daudenenak eta abandonatutakoenak. Espiritualtasun ignaziotarrak hezitzaile gisa dugun helburua planteatzen digu. Hauek dira bidean jarrera ignaziotarra duten pertsonen ezaugarriak biltzeko lau atalak (“La persona en el camino de Ignacio” lanetik jasotakoa):
 1. Nortasuna:
  1. ezagutzatik eta onarpen pertsonaletik abiatuta, gainerakoekiko eta errealitatearekiko elkarrizketan oinarritzen direnak.
  2. Malgutasunetik, sentsibilitatetik eta umiltasunetik abiatuta, beste batzuei entzuteko eta beste batzuekin elkarrizketatzeko gai diren, defendatzen dituzten balioen araberakoak diren eta koherentzia pertsonala duten pertsonak.
  3. Gure hezitzaileek eguneratu egin nahi dute gure misioan sortzen diren erronkei aurre egin ahal izateko.
  4. Energiarekin, ilusioarekin eta barneko indarrarekin, inkonformismo onuragarritik, askatasuna erantzukizunarekin uztartzen dute.
 2. Elkartasuna: gainerakoentzako pertsonak
  1. Errespetu-jarrera errealitatearekiko eta, bereziki, pertsonekin.
  2. Hausnarketako sentsibilitate sozial kritikoa: errealitate sozialaren irakurketa kritikoa egiten du eta bidezko kausekin hunkitu egiten da.
  3. Inplikazioa errealitatearekiko, baztertuekiko eta gizakiaren bidegabekeriekiko.
  4. Munduarekin egindako elkarrizketa.
 3. Kide izatearen sentimendua: pertsonak gainerakoekin
  1. Pertsonak beren buruez eta norberaren interesez haratago joaten dira, gainerakoen ongizateaz arduratuta.
  2. Afektuzko, leialtasunezko eta elkarren babeseko inguruneak sortzeko gai dira.
  3. Erakunde mailako gure konpromisoak gure egiten ditugu.
  4. Taldean lan egiten dugu entzuteko jarrerarekin; gure eta beste batzuen lorpenekin gozatzen dugu.
  5. Lagundiaren misio zehatzarekin identifikatzen gara: Fedea-justizia gure kulturan eta beste batzuekin elkarrizketan.
 4. Bizipen espirituala, esker oneko pertsonak izatera bultzatzen gaituena.
  1. Bizitzaren transzendentziara irekita dauden pertsonak, sentsibilitate erlijiosoa, otoitz egiten eta bilaketan esperientzia dutenak.
  2. Heldutasun espiritual eta erlijiosotik, pertsona bat pertsona bakoitzaren duintasuna preziatzeko eta bereizteko gai da.
Gehiago jakin nahi baduzu:
 • Gure hezitzaileei eskeinitako Prestakuntza-planei loturiko bide-laguntza pertsonala aurkezten dugu, dokumentu honetan jasotzen den moduan.
 • Pertsona Ignazioren bidean: Agiri hau, Loiola Probintzian, Lagundiaren misioan lankide garen pertsonon heziketan pentsatuz idatzia izan da eta baita gerora etor daitezkeenen perfilean ere. Agiriak lortu nahi dugun gizatasun ikusmuga adierazten du.
×