Kudeaketa-ingurumen sistemaren politika

Kudeaketa-ingurumen sistemaren politika

San José Jesuitak Ikastetxeko Zuzendaritza taldeak,  Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH eta Batxilergoko berariazko ikastetxekoak ,adierazten du baldintzak betetzeko eta Kalitatea eta Ingurumena Kudeatzeko Sistema Integratua etengabe hobetzeko funtsezko konpromisoa, honako helburu hauek lortzeko:

  • Bezeroaren gogobetetasuna lortzea, ezartzen dizkiguten baldintzak eta beste baldintza aplikagarri batzuk betez, bai eta gure jarduerari aplika dakizkiokeen lege-baldintzak eta organizazioak bere ingurumen-alderdiekin lotuta sinatzen dituen beste baldintza batzuk betez ere.
  • Etengabe hobetzea eta kutsadura prebenitzea, egokiak eta bideragarriak diren antolaketa- eta teknologia-neurriak aplikatuz, gure eskumenen eta eskura ditugun baliabideen esparruan.
  • Kalitatea etengabe hobetu daiteke. Akatsak sortu dituzten iturriak edo kausak ikasteko eta ezabatzeko erabili behar dira.
  • Langile guztien ingurumen- eta lanbide-erantzukizunaren zentzua indartzea, haien ekarpena maximizatuko duen prestakuntzaren eta komunikazio irekiaren bidez, duten eta jasotzen duten gaitasunari, esperientziari eta prestakuntzari etekin handiena ateratzeko.
  •  Zuzendaritza Taldeak ingurumen-helburuak eta -xedeak lortzeko beharrezkoak diren hobekuntzak bultzatuko ditu.
  • Ingurunean aitortua izatea, ingurumena errespetatzen duen zentroa delako, gure jardueretako kutsadura-guneak prebenitzeko eta kontrolatzeko erantzukizuna bere gain hartuta, ISO 14001 ziurtagiria garatuz.
  • Ingurumenaren babesa kontuan hartzea, ingurumen-inpaktu kaltegarriak prebenitzeko eta murrizteko, eta, bereziki, hondakinen kudeaketari eta atmosferara egiten diren emisioei dagozkienak.

SAN JOSE JESUITAK IKASTETXEAk ziurtatu  egiten du langile guztiek ulertzen eta onartzen dutela beren Kalitate eta Ingurumen Politika, eta gure Kudeaketa Sistema Integratua nahitaez bete beharrekoa dela.

Lan egin Jesuitak Durangon

Nire curriculuma bidali