Aniztasunari arreta Lehen Hezkuntzan

Jesuitak Durango Ikastetxean Lehen Hezkuntzako ikasle guztiak prestatzen ditugu.
  • Horretarako, irakaskuntzako eta ikaskuntzako prozesuan autonomiarekin, garapen pertsonalarekin eta garapen sozialarekin lotutako konpetentziak lantzen ditugu.
  • Ezagutzak eta abileziak sendotzen ditugu bizi ditzaketen egoera eta testuinguru ugarietan erabiltzen jakiteko.
Aniztasunari erantzuna emateko, ikasle guztien beharrak, interesak, motibazioak eta gaitasunak hartzen ditugu kontuan.

Nola lantzen dugu aniztasunaren arreta Lehen Hezkuntzan?

  • Metodologiak eguneratuta. Ikasle bakoitzak bere gaitasunak norberaren erritmoaren arabera eta neurrira garatzen ditu.
  • Teknologia berriak erabilita ikasleen gaitasunak bultzatzeko eta sendotzeko.
  • Curriculum mailako egokitzapenekin gure ikasleek aurreko ikasturteetatik gainditu gabe izan ditzaketen diziplinetan.
  • Hezkuntza-indargarriak gelako erritmoari jarraitzeko zailtasunak eta/edo diagnostikatutako zailtasunak dituzten ikasleentzat. Gutxieneko beharrezko helburuak lortu eta, hala, ikaskideekin batera ibilbideari jarraitu ahal izateko. Kontsultatu gure hezkuntza-indargarriak.
  • Laguntza-gela hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat. Curriculuma egokitu egiten da laguntza-gelako arduradunekin batera (pedagogia terapeutikoa).
  • Batxilergoko boluntariotza ikasketako ohituretan eta gaitasunetan behar bereziak dituzten ikasleentzat. Eskolaz kanpoko ordutegian eta Ikastetxeko Boluntariotza Proiektuaren
×