Aniztasunari arreta Bigarren Hezkuntzan

Jesuitak Durango Ikastetxean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasle guztiak prestatzen ditugu.
  • Horretarako, irakaskuntzako eta ikaskuntzako prozesuan autonomiarekin, garapen pertsonalarekin eta garapen sozialarekin lotutako konpetentziak lantzen ditugu.
  • Ezagutzak eta abileziak sendotzen ditugu bizi ditzaketen egoera eta testuinguru ugarietan erabiltzen jakiteko.
Aniztasunari erantzuna emateko, ikasle guztien beharrak, interesak, motibazioak eta gaitasunak hartzen ditugu kontuan. Nola lantzen dugu aniztasunaren arreta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan?
  • Metodologiak eguneratuta. Ikasle bakoitzak bere gaitasunak norberaren erritmoaren arabera eta neurrira garatzen ditu.
  • Teknologia berriak erabilita ikasleen gaitasunak bultzatzeko eta sendotzeko.
  • Curriculum mailako egokitzapenekin gure ikasleek aurreko ikasturteetatik gainditu gabe izan ditzaketen diziplinetan.
  • Hezkuntza-indargarriak gelako erritmoari jarraitzeko zailtasunak eta/edo diagnostikatutako zailtasunak dituzten ikasleentzat. Gutxieneko beharrezko helburuak lortu eta, hala, ikaskideekin batera ibilbideari jarraitu ahal izateko.
  • Laguntza-gela hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat. Curriculuma egokitu egiten da laguntza-gelako arduradunekin batera (pedagogia terapeutikoa).
  • Hezkuntza arloko Errefortzu Programa Espezifikoa lehen zikloan.
  • DIBERTSIFIKAZIOKO programa bigarren zikloan.
  • Batxilergoko boluntariotza ikasketako ohituretan eta gaitasunetan behar zehatzak dituzten ikasleentzat (Ikastetxeko Boluntariotza Proiektuaren baitan).(ESTEKA proiektura).
×