Tutoretza Plana – Bigarren Hezkuntzako Orientazioa

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapan, gure tutoretzen plangintza orokorra gure Hezkuntza Proiektuan txertatuta dago. Gure ikasleei laguntza pertsonala eta orientazio egokia ematera bideratutako jarduera eta estrategia guztiak antolatzen eta garatzen ditugu, oinarrizko konpetentziak eskuratzeko beharra beti kontuan hartuta. Helburua ikaslearen autoezagutza eta onarpena da; horrela bere kabuz erabakitzen ikasi eta ikaskuntza-prozesuan sortzen diren arazoei aurre egiteko estrategiak eskura ditzan. Horri esker, bere proiektu pertsonalaren eta etorkizuneko proiektuaren protagonista sentitzen ikasiko du. Irakasle guztiak izango dira bizitzarako beharrezko konpetentziak eskuratzeko prozesu horren arduradunak, baina bereziki tutorea. Hura izango da ikasleari bere garapen pertsonalean eta akademikoan modu bereziagoan laguntza emango diona. Aurreko etapekin alderatuta, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan garatutako tutoretza-ekintzak berezitasunak ditu. Lehen Hezkuntzan hasitako lanarekin aurrera jarraituta, alderdi hauek sakontzen jarraitzen dute: ezagutza pertsonala eta onarpen pertsonalarekin eta erabakiak hartzearekin lotutakoak garatzea. Izan ere, eskola-bizitzan jarraitu beharreko bidea hautatzeko garaian, etapa horretako azken prozesuan ezinbestekoak izaten dira. San Jose Jesuitak Ikastetxean lantzen ditugun eduki-blokeak:
  1. Laguntza pertsonalera bideratutako jarduerak eta estrategiak antolatzea eta garatzea.
  2. Orientazio profesionala.
  3. Elkarbizitza eta harreman pertsonalak.
  4. Ikasketa-teknikak.
Gure Tutoretzako Ekintza Plana babesten duten elementu berezigarriak dira “La persona en el camino de Ignacio” lanean jasotako giza ikuspegiaren ingurukoak. Ikuspegi hori beste batzuekin bilaketan dagoenarena eta bizi duenetik ikasten duenarena da; guztia Jainkoaren opari gisa jasotzen du, pozik, eta dena ematen du oso maitatua, ondradua, gezurrik gabea, emandako hitza betetzen duena, bere historiari maitasunez begiratzen diona, adiskidetasuna eta konfiantza emateko gai dena, sufritzen ari den jendearekiko gertu dagoena eta historiarekin eta justiziarekin konprometituta dagoena dela dakielako.
×