Batxilergoa

Batxilergoko etaparen oinarrizko helburua gazte guztiei beren garapena eta ongizatea sendotzea ahalbidetuko dien prestakuntza eskaintza da, bakoitzaren garapen pertsonala lortzen lagunduta. Horri esker, helduen gizartean modu autonomo eta sortzailean txertatu ahal izango dira.Ikasleen artean banaka zein taldean lan egiteko ohitura bultzatuko da, ahalegina egiteko eta bere zereginez arduratzeko beharra barneratuta. Ikaskuntza-prozesuan ikasleak ikasteko interesa, espiritu kritikoa, ekimena, sormena eta bere gaitasunekiko konfiantza garatzea da helburua etorkizunean modu autonomoan eta helduan molda dadin. Ikaslea gizarte demokratikoan jarrera egokiarekin txertatzea lortzea da xedea. Horretarako, beharrezkoa izango da komunikazioko eta adierazmeneko konpetentziak lantzea eta gatazkak identifikatzeko eta modu baketsuan konpontzeko gai izatea, aniztasun pertsonalaren eta kulturalaren berezko aldeak errespetatuta eta gizarteko elkarbizitza arautzen duten balioak estimatuta.

Gainera, Batxilergoko etapak, besteak beste, ikasleak honako hauek garatzea ahalbidetu behar du: ulermeneko eta adierazpeneko, kalkuluko eta idazketako konpetentziak eta lan egiteko eta ikasteko ohitura. Ikasleak, gainera, konpetentzia sozialak eta afektiboak, sentsibilitatekoak eta sormen artistikoak eskuratzeko gai izan behar du. Bestalde, ingurumenarekiko, kulturarekiko eta, oro har, gizartearekiko errespetuzko jarrera bereganatu behar du.

Deskargatu proiektuaren txostena hemen.


GURE BATXILERGOAREN EZAUGARRIAK


A) Eskaintza akademiko malgua eta kalitatezkoa
 • Hautazko ikasgaien eta modalitatekoen eskaintza zabala.
 • Hirueletasuna
 • Errefortzuko eta sakontzeko programak ikasle bakoitzaren orientazioaren eta beharren arabera.
 • Emaitza akademiko onak: eskola-porrot indize txikia eta emaitza egiaztatuak hautaprobetan.
B) Etengabe eguneratzen diren baliabideak eta metodologiak
 • Ikasgela guztiak multimedia mailako prestaketarekin.
 • WiFi eremua.
 • Multimedia aretoa.
 • Liburutegia eta informatika-gelak.
 • Laborategia.
 • Moodle eta Gmail plataforma ikasleekin eta familiekin komunikaziorako.
 • Konpetentzien araberako lana eta ebaluazioa.
C) Tutoretza eta orientazioa
 • Jarraipen pertsonalizatua.
 • Ohiko harremana familiekin.
 • Orientazio-azoka.
D) Pertsonaren prestakuntza integrala
 • ARE eta erlijioa
 • Errealitatearen ezagutza eta eraldaketa (boluntariotza)
E) Elkarbizitza
 • Eskola-giro bikaina ikasleen eta irakasleen artean: irteerak, elkarbizitzak, jarduera osagarriak (Olentzero, eskolako jaiak, kanpainak, ikasleen foroa…)Batxilergo dual amerikarra

Eleaniztasuna  sakondu eta indartzeko helburuarekin, Batxilergoko Dual amerikarra agiri duala eskaintzen du gure ikastetxeak, Academica Corporation erakundearekin egindako hitzarmenari esker (AEBetako eskola eta hezkuntza-erakunde nagusia da, eta titulazio bikoitzeko agiri duala nazioarteko programaren sortzailea).

Programa horri esker, DBHko 3. mailatik aurrerako gure ikasleak, gure ikastetxean eta AEBetako High School batean matrikulatuta egon ahal izango dira, bi ikasketak aldi berean eginez.

Diploma duala programa % 100 online egiten da, eskolaz kanpoko bat balitz bezala. Ikasleek Estatu Batuetako 6 ikasgai ikasi beharko dituzte DBH eta Batxilergoan, eta, ikastetxeko ikasketak baliozkotzearekin batera, High School titulu estatubatuarra lortu ahal izango dute, hemengo batxilergoko titulazioaz gain.

Balio eta abantaila asko ematen dizkie “nazioarteko Batxilergo dualaren agiria ” programak ikasleei. Hiru nagusiak nabarmenduko ditugu:

 • Murgiltze linguistikoa. % 100 ingelesa: curriculuma, irakasleak, eta ikasketa- eta lan-ingurunean.
 • Murgiltze teknologikoa. % 100 online: plataformak, tresnak, komunikazioak, etab.
 • Heldutasuna eta autonomia pertsonala. Programak ahalegina, erantzukizuna eta autonomia eskatzen dizkio ikasleari.
Parte hartu duten ikasleek testigantzak:

Jone Murillo:
“I’m very happy working on this platform. I think it’s a good opportunity to learn English. For this, you have to be responsible because you have to upload many documents at the time. Let’s start talking about what do we do; on one hand, you are online with teachers from the United States who know English and you can ask something that you don’t know. Each one has different courses but every weekly you have to upload the work for Sunday. Sometimes, it takes away a lot of work, because you have to do other things. Another thing is that many times they send you to do difficult things. Summarizing, I think if you signed up you would be very happy with the result”.


Lucia Insausti:

×